Walne Zebranie Członków

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się w czwartek 14 marca 2019 roku, na którym podsumowana zostanie działalność klubu w roku 2018 oraz przedstawione zostaną plany na rok 2019. I termin godz. 17.15 II termin godz. 17.30